Eld

fire-triangle-orange-100px

Fire says: “I’ve got a great new idea!”

Fire experiences the world through imagination, and intuition.  They are the innovators of the four elements, like to shape and influence the landscape through their creative ideas.  At their best they are trail blazers, who are not afraid to take risks and think outside the box.  Fire thrives on change, and often utilises excellent interpersonal skills to influence others to adopt their ideas.  They appear to others to be visionary leaders, but in many cases they make decisions based on gut feelings.  They are warm and energetic leaders, with a fire-in-the-belly for possibilities and opportunities.  Fire is a creative element, and is rarely bound by the limitations of what has been done in the past, or convention.

Fire’s purpose is to bring about change, to blaze the trail, and to purify and refine resources.  In this sense they are both a creator and a destroyer of processes – the ‘life’ of business – sweeping through the landscape to clear the dead wood and undergrowth to make way for new growth.

Svenska

Eld upplever världen genom fantasi och intuition. Eld är innovatören av de fyra elementen, de har viljan att forma och påverka sin omvärld genom sina kreativa idéer. Som bäst är de banbrytare, de är inte rädda för att ta risker och att tänka utanför den givna boxen.

Eld trivs och frodas i förändring. Nyttjar ofta sin samarbetsförmåga och sociala kompetens för att påverka andra att anta sina idéer. De kan uppfattas som visionära ledare, men i många fall fattas besluten baserat på magkänsla. De är varma och energiska ledare, med en eld inombords för nya möjligheter. Eld är ett kreativt element, och är sällan bunden av de begränsningar av vad som har gjorts i det förflutna, eller konventioner.

För att få veta hur du influeras av elementet Eld, boka en egen coachtimme.